MENU

NDA - Billie Eilish 「Текст」 - Български превод

When I be shutting down shows
Im bringing my guys
Chilling backstage with a hotspice
Caramel tanned yeah she cooked right


NDA - Billie Eilish 「Текст」

When I be shutting down shows
Im bringing my guys
Chilling backstage with a hotspice
Caramel tanned yeah she cooked right
That recipe finna make a good night
And come on let me get a little taster
Cah your all man i wouldn't waste ya
As long as your my Mrs
I'm your savior
Cah your the only reason I'm not a failure
Cause I love the shape of you mama
I wanna put my hands on ya
She said she wanna roll with a G
So baby come fuck with me
So baby come fuck with a real nigga
I ain't got much
I keep it real with ya
South Side
South Side
Where the G's at?
Mi nah beg friend
Mi nah idiot

Now, I can't change the past, but


A man's gotta man up
It's hard to believe, tch
Sometimes, I get the best of me
Now, I'm doing what I can, but
I'm a man, not a damn chump
I can say it if you need
But I'd rather let the ink bleed

I've been chilling on the blocks like a lowlife
But finna make it out that's a good life
High life
My Life
When I be shutting down shows
I'm bringing my guys
I've been chilling on the blocks like a lowlife
But finna make it out that's a good life
High life
My Life
When I be shutting down shows
I'm bringing my guys

[Bridge]
She koolie bad and boujee
Got curves and curves with booty
Need funds on funds like Kojo ayee


Girl come through go low-low
She koolie bad and boujee
Got curves and curves with booty
Need funds on funds like Kojo ayee
Girl come through go low-low

Them man won't do man screw man
Cah the girl want me not them man there
Them man
Them man
Them man
We nah give two fucks bout them man
I don't buss no nine or skengman
But your girl want come round my man
I tell just hold the ting steady
Pull back (uhh)
Just bussed man semi

She koolie bad and boujee
Got curves and curves with booty
Need funds on funds like Kojo ayee
Girl come through go low-low
She koolie bad and boujee
Got curves and curves with booty
Need funds on funds like Kojo ayee


Girl come through go low-low

Some got hits about the racks that they earn
Say there's Benjamins and Jacksons in their pockets to burn
But when they shoot the video, producers pass around a bucket
Full of rented jewelry for them to rock and return
I know a straight edge rapper who acts like a sheep herder
A vegan on the mic, who's screaming that meat's murder
But when everybody's sleeping, he be creeping
Slugging back the whiskey, hating himself and sneaking a cheeseburger
There's a pop idol at the top of the charts
And when her record's being cut, she's on the beach in St. Bart's
While a session singer, who didn't have the face to make it
Signs a nondisclosure agreement and belts out her parts
It's hard, 'cause I got bars that are big-uppin' Woody Allen
But maybe he's a predator who's digging-in his talons
There's a balance, and often I don't know how to feel
In a fake and tainted world, seek the real


NDA - Billie Eilish 「Текст」 - Български превод


Когато спрем предавания
Im привеждане моите момчета
Охлаждането зад кулисите с hotspice
Caramel дъбени Да тя варени дясно
Това рецепта finna направи лека нощ
И хайде нека да получи малко дегустатор


САН си всичко човек аз няма да те губя
Докато си ми г-жа
Аз съм вашият спасител
САН си единствената причина, че не съм провал
Защото аз обичам формата на теб мама
Искам да си сложа ръцете на теб
Тя каза, че искам да се търкаля с G
Така че бебето дойде ебавай с мен
Така че бебето дойде ебавай с истински негро
Не е ли много по-
Аз го държа в реално с теб
Южната страна
Южната страна
В случаите, когато G е най-?
Mi нах бег приятел
Mi нах идиот

Сега, аз не мога да променя миналото, но
Един човек е Трябва човек нагоре
Трудно е да се повярва, Ч.
Понякога получавам най-доброто от мен
Сега, аз правя каквото мога, но
Аз съм човек, не пука будала
Мога да го кажа, ако имате нужда от
Но аз предпочитам нека отвеждане на мастилоАз съм бил охлаждане на блоковете, като един несретник
Но finna го направи, че е добър живот
Елитно общество
Живота ми
Когато спрем предавания
Отивам да събера моите момчета
Аз съм бил охлаждане на блоковете, като един несретник
Но finna го направи, че е добър живот
Елитно общество
Живота ми
Когато спрем предавания
Отивам да събера моите момчета

[Мост]
Тя koolie лошо и boujee
Имаш криви и криви с плячка
Нуждаят от средства за фондове като Койо ayee
Момиче дойде чрез вървят ниско ниско
Тя koolie лошо и boujee
Имаш криви и криви с плячка
Нуждаят от средства за фондове като Койо ayee
Момиче дойде чрез вървят ниско ниско

Тях човек няма да направи човек винт човек


САН момичето искаш не ги човек там
тях човек
тях човек
тях човек
Ние Нее дам два чука боеве ги мъж
Аз не целувам не девет или skengman
Но твоето момиче липса наминавам моят човек
Казвам само да задържите Тинг стабилно
Издърпване назад (Ох)
Само целуна човека полу

Тя koolie лошо и boujee
Имаш криви и криви с плячка
Нуждаят от средства за фондове като Койо ayee
Момиче дойде чрез вървят ниско ниско
Тя koolie лошо и boujee
Имаш криви и криви с плячка
Нуждаят от средства за фондове като Койо ayee
Момиче дойде чрез вървят ниско ниско

Някои станаха хитове за стелажите, че те печелят
Кажете има Benjamins и Jacksons в джобовете си, за да изгорят
Но когато се стреля на видео, производители преминават около една кофа
Пълен с наета бижута за тях да рок и връщане
Знам, че една права линия с рапъра, който действа като пастир на овце


А веган на микрофона, който крещи убийство, че месото е
Но когато всеки спи, той се промъква
Задръстването назад уискито, се мразят и се промъква чийзбургер
Има един поп идол на върха на класациите
И когато рекорд й е прерязан, тя е на брега на морето в Свети Барт
Докато певец сесия, който не е имал лицето да го направи
Подписва споразумение за неразкриване и колани от нейните части
Това е трудно, защото аз имам барове, които са големи uppin "на Уди Алън
Но може би той е хищник, който рови в своите талони
Има баланс, а често и аз не знам как да се чувствам
В фалшив и опетнен свят, да се потърси истинският