MENU

Leave The Door Open - Bruno Mars 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Said baby, said baby, said baby
What you doin'? (What you doin'?)
Where you at? (Where you at?)
Oh, you got plans? (You got plans)


Leave The Door Open - Bruno Mars 「Lời bài hát」

Said baby, said baby, said baby
What you doin'? (What you doin'?)
Where you at? (Where you at?)
Oh, you got plans? (You got plans)
Don't say that (Shut your trap)
I'm sippin' wine (Sip, sip) in a robe (Drip, drip)
I look too good (Look too good)
To be alone (Woo, woo)
My house clean (House clean), my pool warm (Pool warm)
Just shaved, smooth like a newborn
We should be dancin', romancin'
In the east wing and the west wing
Of this mansion, what's happenin'?

[Pre-Chorus: Bruno Mars]
I ain't playin' no games
Every word that I say is coming straight from my heart
So if you tryna lay in these arms

[Chorus: Bruno Mars]
I'ma leave the door open
(I'ma leave the door open)
I'ma leave the door open, girl
(I'ma leave the door open, hopin')


That you feel the way I feel
And you want me like I want you tonight, baby
Tell me that you're comin' through

[Verse 2: Anderson .Paak & Bruno Mars]
Ooh, you're so sweet (So sweet), so tight (So tight)
I won't bite (Ah-ah), unless you like (Unless you like)
If you smoke (What you smoke?), I got the haze (Purple haze)
And if you're hungry, girl, I got filets (Woo)
Ooh, baby, don't keep me waitin'
There's so much love we could be making (Shamone!)
I'm talking kissing, cuddling
Rose petals in the bathtub
Girl, let's jump in, it's bubblin'

[Pre-Chorus: Bruno Mars]
I ain't playin' no games
Every word that I say is coming straight from my heart
So if you're tryna lay in these arms (If you tryna lay in these arms)

[Chorus: Bruno Mars]
I'ma leave the door open
(I'ma leave the door open)
I'ma leave the door open, girl
(I'ma leave the door open, hopin')


That you feel the way I feel
And you want me like I want you tonight, baby
Tell me that you're comin' through (Come on, girl)

[Bridge: Bruno Mars & Anderson .Paak]
La-la-la-la-la-la-la (I need you, baby)
La-la-la-la-la-la-la (I gotta see you, baby)
La-la-la-la-la-la-la (Girl, I'm tryna give you this, ah)

[Chorus: Bruno Mars]
Hey, hey, I'ma leave my door open, baby
(I'ma leave the door open)
I'ma leave, I'ma leave my door open, girl
(I'ma leave the door open, hopin')
And I'm hopin', hopin'
That you feel the way I feel
And you want me like I want you tonight, baby
Tell me that you're comin' through (Woo!)

[Outro: Bruno Mars & Anderson .Paak]
La-la-la-la-la-la-la (Tell me)
Tell me that you're comin' through
(Woo-woo-woo-woo, woo-woo-woo, woo-woo-woo)
(Woo-woo-woo-woo, woo-woo-woo, woo-woo)
La-la-la-la-la-la-la (La-la-la-la-la)


Tell me that you're comin' through
Girl, I'm here just waiting for you (Oh!)
Come on over, I'll adore you (I gotta know!)
La-la-la-la-la-la-la (I'm waiting, waiting, waiting)
Tell me that you're comin' through (For you)
Girl, I'm here just waiting for you
Come on over, I'll adore you
La-la-la-la-la-la-la


Leave The Door Open - Bruno Mars 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


bé cho biết, cho biết em bé, nói bé
Những gì bạn doin'? (Những gì bạn doin'?)
Bạn đang ở đâu? (Bạn đang ở đâu?)
Oh, bạn có kế hoạch? (Bạn có kế hoạch)
Đừng nói rằng (Shut bẫy của bạn)
Tôi Sippin' rượu (Sip, nhâm nhi) trong một chiếc áo choàng (nhỏ giọt, nhỏ giọt)
Tôi nhìn quá tốt (Nhìn quá tốt)
Ở một mình (Woo, woo)
nhà sạch sẽ của tôi (Nhà sạch), bể bơi của tôi ấm (Pool ấm)
Chỉ cần cạo, mịn như trẻ sơ sinh
Chúng ta cần phải dancin', romancin'
Trong cánh đông và cánh phía Tây
Của căn biệt thự này, những gì đang happenin'?

[Pre-Chorus: Bruno Mars]
Tôi không được playin' không có trò chơi


Mỗi từ mà tôi nói là đến thẳng từ trái tim tôi
Vì vậy, nếu bạn tryna nằm trong những cánh tay

[Chorus: Bruno Mars]
Tôi là rời khỏi mở cửa
(Tôi là rời khỏi mở cửa)
Tôi là rời khỏi cửa mở, cô gái
(Tôi là rời khỏi mở cửa, hopin')
Mà bạn cảm thấy cách tôi cảm nhận
Và bạn muốn tôi như tôi muốn bạn tối nay, em bé
Nói cho tôi biết rằng bạn đang comin' qua

[Verse 2: Anderson .Paak & Bruno Mars]
Ooh, bạn thật ngọt ngào (Vì vậy, ngọt), vì vậy chặt chẽ (Vì vậy, chặt chẽ)
Tôi sẽ không cắn (Ah-ah), trừ khi bạn thích (Trừ khi bạn thích)
Nếu bạn hút thuốc (Những gì bạn hút thuốc?), Tôi nhận được các đám mây (Purple Haze)
Và nếu bạn đang đói, cô gái, tôi đã phi lê (Woo)
Ooh, em bé, đừng giữ cho tôi Waitin'
Có rất nhiều tình yêu chúng ta có thể được đưa ra (Shamone!)
Tôi đang nói hôn, âu yếm
Cánh hoa hồng trong bồn tắm
Cô gái, chúng ta hãy nhảy trong, nó bubblin'

[Pre-Chorus: Bruno Mars]
Tôi không được playin' không có trò chơi


Mỗi từ mà tôi nói là đến thẳng từ trái tim tôi
Vì vậy, nếu bạn đang tryna nằm trong những cánh tay (Nếu bạn tryna nằm trong những cánh tay)

[Chorus: Bruno Mars]
Tôi là rời khỏi mở cửa
(Tôi là rời khỏi mở cửa)
Tôi là rời khỏi cửa mở, cô gái
(Tôi là rời khỏi mở cửa, hopin')
Mà bạn cảm thấy cách tôi cảm nhận
Và bạn muốn tôi như tôi muốn bạn tối nay, em bé
Nói cho tôi biết rằng bạn đang comin' qua (Come on, cô gái)

[Cầu: Bruno Mars & Anderson .Paak]
La-la-la-la-la-la-la (Em cần anh, em bé)
La-la-la-la-la-la-la (I gotta nhìn thấy bạn, bé)
La-la-la-la-la-la-la (Girl, tôi tryna cung cấp cho bạn này, ah)

[Chorus: Bruno Mars]
Hey, hey, tôi là để cửa mở của tôi, em bé
(Tôi là rời khỏi mở cửa)
Tôi là nghỉ, tôi là rời khỏi tôi mở cửa, cô gái
(Tôi là rời khỏi mở cửa, hopin')
Và tôi hopin', hopin'
Mà bạn cảm thấy cách tôi cảm nhận
Và bạn muốn tôi như tôi muốn bạn tối nay, em bé


Nói cho tôi biết rằng bạn đang comin' qua (Woo!)

[Phần kết: Bruno Mars & Anderson .Paak]
La-la-la-la-la-la-la (Tell me)
Nói cho tôi biết rằng bạn đang comin' qua
(Woo-woo-woo-woo, woo-woo-woo, woo-woo-woo)
(Woo-woo-woo-woo, woo-woo-woo, woo-woo)
La-la-la-la-la-la-la (la-la-la-la-la)
Nói cho tôi biết rằng bạn đang comin' qua
Cô gái, tôi ở đây chỉ cần chờ đợi cho bạn (Oh!)
Come on, tôi sẽ tôn thờ bạn (I Gotta biết!)
La-la-la-la-la-la-la (Tôi đang chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi)
Nói cho tôi biết rằng bạn đang comin' qua (Đối với bạn)
Cô gái, tôi ở đây chỉ cần chờ đợi cho bạn
Come on, tôi sẽ tôn thờ bạn
La-la-la-la-la-la-la