MENU

Your Power - Billie Eilish 「Текст」 - Български превод

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But havin' it's so strange


Your Power - Billie Eilish 「Текст」

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But havin' it's so strange

[Verse 1]
She said you were a hero
You played the part
But you ruined her in a year
Don't act like it was hard
And you swear you didn't know (Didn't know)
No wonder why you didn't ask
She was sleepin' in your clothes (In your clothes)
But now she's got to get to class

[Pre-Chorus]
How dare you?
And how could you?
Will you only feel bad when they find out?
If you could take it all back
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power


I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But havin' it's so strange

[Verse 2]
I thought that I was special
You made me feel
Like it was my fault, you were the devil
Lost your appeal
Does it keep you in control? (In control)
For you to keep her in a cage?
And you swear you didn't know (Didn't know)
You said you thought she was your age

[Pre-Chorus]
How dare you?
And how could you?
Will you only feel bad if it turns out
That they kill your contract?
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power


But power isn't pain

[Outro]
Mmm
Ooh
La-la-la-la-la, hmm
La-la-la-la-la-la, la-la


Your Power - Billie Eilish 「Текст」 - Български превод


Опитайте се да не злоупотребяват с властта си
Знам, че не сте избрали да се промени
Може да не искам да загубя силата си
Но има среща ", че е толкова странно

[Verse 1]
Тя каза, че си герой
Ти изигра ролята
Но вие я съсипа за една година
Не се държа като беше трудно
И ти се закълна, че не знаеш (Не знам)
Не е чудно, защо не попитате
Тя спиш в дрехите си (В дрехите си)
Но сега тя има да стигнем до клас

[Предварително Припев]
Как смееш?


И как можа?
Ще се чувствате зле, само когато те разбера?
Ако можеше да го вземе всичко обратно
Би ли?

[Припев]
Опитайте се да не злоупотребяват с властта си
Знам, че не сте избрали да се промени
Може да не искам да загубя силата си
Но има среща ", че е толкова странно

[Verse 2]
Мислех, че съм специален
Ти ме накара да се чувствам
Като че аз съм виновен, че си на дявола
Загубили сте обжалване
Има ли ви държи под контрол? (Под контрол)
За да я държи в клетка?
И ти се закълна, че не знаеш (Не знам)
Ти каза, че си помисли, че на твоята възраст

[Предварително Припев]
Как смееш?
И как можа?
Ще се чувствате само лошо, ако се окаже,


Че те убие вашия договор?
Би ли?

[Припев]
Опитайте се да не злоупотребяват с властта си
Знам, че не сте избрали да се промени
Може да не искам да загубя силата си
Но властта не е болка

[Outro]
Ммм
Ооо
Ла-ла-ла-ла-ла, хмм
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла