MENU

Young MA Beatbox Freestyle (TikTok Dance Challenge) 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

🎶 ...I wear that red until I'm dead
I know that he watching (R.i.p)
Left my ex bitch cause she toxic (Goddamn)
Got this new bitch now we toxic, Can't cap, I been toxic (Damn) 🎶


Young MA Beatbox Freestyle (TikTok Dance Challenge) 「Lời bài hát」

🎶 ...I wear that red until I'm dead
I know that he watching (R.i.p)
Left my ex bitch cause she toxic (Goddamn)
Got this new bitch now we toxic, Can't cap, I been toxic (Damn) 🎶
Young MA Beatbox Freestyle Tiktok Dance Challenge (LYRICS / Şarkı Sözleri)Fuck it, I'm goin' straight in
Damn E, this shit exclusive (Hey)
So much water on my neck, It's like I'm detoxin
Two drums and two sticks I'm beatboxin' (Grr, Hey)
I wish he would, We gon' treat top him (Pop, pop, pop)
I just blew 150 out the safe, I had to restock it (damn, damn)
Fuck a grammy I got the streets watching (streets watching)
And for my bro I wear that red until I'm dead
I know that he watching (R.i.p)
Left my ex bitch cause she toxic (Goddamn)
Got this new bitch now we toxic, Can't cap, I been toxic (Damn)
Told 'em pussy niggas keep watching (hm, hm)
Always got the .40 on me with the beam and plus I keep options (Grr, Pop)
Ready to get it started (Pop), Vv's on my chest
Now I'm cold hearted (uh), Diamonds go retarded (uh)


Living in big houses from apartments, Bitch I made it out
My money and my loyalty, Two things I’ll never play about (hm, hm)
My oppositions tryna take me out (Okay)
And I'm fucked up in the head and they gon' make me bring my brazy out
Fuck what you thought ain't shit to think about (No, no)
A Twenty pack could get him whacked, Turn my head up "Fuck it, lay him out"
We gon' ball regardless, Twenty bottles in my section, Look like alcoholics (Ooouuu)
Free my blooder, Murder gang, I hope you beat them charges (Gang)
I be on that private plane, Champagne when we departed, OG I'm the God
So much body on this bitch can't even park it
I don't never rep my jewelry (Skrr), If I were bitch I bought it (Facs)
That's cause I could afford it (Facs)
I've been fucking up these rap beats so long, It's getting boring now
They like "M.A how you been?" can't even call it
I just handle business, Mind my business, Feet up in my office
Prolly counting racks out, My stacks look like math books
The money turn me on, It's just some' bout "how that cash look"
Bad bitch she need her ass whopped (need her ass whopped)
She a pretty lil dicky, But ay lil mama "how that bag look?"
You look good but if you're broke then, That's a bad look
Turn around, Let me get that last a look (Ooouuu)
Get out of here
Fuck outta here (Hah)


Young MA Beatbox Freestyle (TikTok Dance Challenge) 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Fuck nó, tôi goin' thẳng vào


Chết tiệt E, shit này độc quyền (Hey)
Vì vậy, nhiều nước trên cổ của tôi, Nó giống như tôi detoxin
Hai trống và hai gậy Tôi beatboxin' (Grr, Hey)
Tôi ước anh ấy sẽ, Chúng tôi gon' đầu điều trị ông (Pop, pop, pop)
Tôi chỉ thổi 150 ra an toàn, tôi đã phải restock nó (chết tiệt, chết tiệt)
Fuck một grammy tôi có các đường phố xem (đường phố xem)
Và đối với bro của tôi tôi mặc màu đỏ đó cho đến khi tôi chết
Tôi biết rằng ông xem (R.i.p)
Còn lại chó cũ của tôi vì cô độc (chết tiệt)
Got chó cái mới này bây giờ chúng tôi độc, không Cần nắp, tôi được độc (Mẹ kiếp)
Nói 'em niggas âm hộ tiếp tục theo dõi (hm, hm)
Luôn luôn có những .40 vào tôi với các chùm và cộng với tôi giữ tùy chọn (Grr, Pop)
Bạn đã sẵn sàng để có được nó bắt đầu (Pop), Vv trên ngực của tôi
Bây giờ tôi lạnh bụng (uh), Diamonds đi chậm phát triển (uh)
Sống trong những ngôi nhà lớn từ căn hộ, bitch tôi đã làm cho nó ra
tiền của tôi và lòng trung thành của tôi, hai điều tôi sẽ không bao giờ chơi về (hm, hm)
phản đối của tôi tryna đưa tôi ra (Okay)
Và tôi fucked lên trong đầu và họ gon' làm cho tôi mang brazy ra của tôi
Quái gì bạn nghĩ không là shit để suy nghĩ về (Không, không)
Một Hai mươi gói có thể có được anh ta đánh mạnh, Turn đầu tôi lên "Fuck nó, lay anh ta ra"
Chúng tôi gon' bóng bất kể, chai Hai mươi trong phần của tôi, giống như người nghiện rượu (Ooouuu)
Giải phóng blooder tôi, Murder băng đảng, tôi hy vọng bạn đánh bại họ phí (Gang)
Tôi được trên chiếc máy bay tư nhân, Champagne khi chúng ta rời, OG Tôi là Thiên Chúa
Vì vậy, nhiều cơ trên chó này thậm chí không thể đậu nó
Tôi không bao giờ đại diện đồ trang sức của tôi (Skrr), Nếu tôi là con chó cái tôi mua nó (FACS)


Đó là của tôi có thể gây ra đủ khả năng đó (FACS)
Tôi đã fucking lên những nhịp đập rap rất lâu, Nó nhận được nhàm chán hiện nay
Họ thích "ThS cách bạn được?" thậm chí không thể gọi nó là
Tôi chỉ xử lý kinh doanh, đầu óc kinh doanh của tôi, Feet lên trong văn phòng của tôi
Prolly đếm kệ ra, ngăn xếp của tôi trông giống như cuốn sách toán học
Số tiền chuyển tôi về, Nó chỉ là một số' bout 'làm thế nào mà nhìn tiền mặt'
Xấu chó cái cô cần ass cô whopped (cần cô ass whopped)
Cô một lil Dicky khá, Nhưng ay mama lil "làm thế nào mà túi nhìn?"
Bạn nhìn tốt, nhưng nếu bạn là phá sản rồi, đó là một cái nhìn xấu
Quay lại, Hãy để tôi nhận được rằng một ngoái nhìn (Ooouuu)
Ra khỏi đây
Đụ ra khỏi đây (Hah)