MENU

In The Morning - Jennifer Lopez 「Текст」 - Български превод

If you love me
Say it in the morning
Not just in the evening
Only when you want my body


In The Morning - Jennifer Lopez 「Текст」

If you love me
Say it in the morning
Not just in the evening
Only when you want my body
Want my body

[Verse 1]
Sweet little white lies
Your sweet little white lies
Leave a bad taste in my mouth
Your taste in my mouth (Come on)
Queen in the night time
Black dress with white wine
Mess it up, watch it fall down
When you watch it fall down

[Pre-Chorus]
You tell I'm a real one, I'm the right one
But only when you're on one


You tell me that you need me, wanna see me
But only when you want some, want some

[Chorus]
Yeah, if you love mе
Say it in the morning
Not just in the evеning
Only when you want my body
Want my body
Baby, love me like you mean it
Not just in the evening
Only when you want my body
Want my body
[Post-Chorus]
Na na na, na na na, ey
Na na na, na na na, ey

[Verse 2]
Hands cover my neck (Uh)
Hold tight 'cause you're obsessed


Come get it in when you're out
Get it in when you're out
Go down in the dim light
You love it 'cause it's so tight
So you better lock it down
You know you better lock it down

[Pre-Chorus]
You tell I'm a real one
I'm the right one
But only when you're on one
You tell me that you need me, wanna see me
But only when you want some, want some

[Chorus]
Yeah, if you love me
Say it in the morning
Not just in the evening
Only when you want my body
Want my body


Baby, love me like you mean it
Not just in the evening
Only when you want my body
Want my body
[Post-Chorus]
Na na na, na na na, ey
Na na na, na na na, ey
Na na na, na na na, ey
Only when you want my body
Want my body
Na na na, na na na, ey (Ooh)
Na na na, na na na, ey (Na na na)
Na na na, na na na, ey
Only when you want my body
Want my body

[Verse 1]
Sweet little white lies
Your sweet little white lies
Leave a bad taste in my mouth


Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, yeah

[Chorus]
If you love me (If you love me)
Say it in the morning (Say it in the)
Not just in the evening (Ooh)
Only when you want my body
Want my body
Baby, love me like you mean it (Like you mean it)
Not just in the evening
Only when you want my body
Want my body, yeah


In The Morning - Jennifer Lopez 「Текст」 - Български превод


Ако ме обичаш
Кажи го на сутринта
Не само през нощта
Само, когато искате моето тяло
Искате ли тялото ми

[Verse 1]


Сладки малки бели лъжи
Твоите сладки малки бели лъжи
Оставете лош вкус в устата ми
Вашият вкус в устата ми (хайде)
Кралица през нощта
Черна рокля с бяло вино
то каша, гледайте го падне
Когато го гледате падне

[Предварително Припев]
Казваш, че съм истински, аз съм най-подходящия
Но само, когато сте на една
Ти ще ми кажеш, че имаш нужда от мен, искам да ме видиш
Но само, когато искате някой, искам някои

[Припев]
Да, ако обичате mе
Кажи го на сутринта
Не само в evеning
Само, когато искате моето тяло


Искате ли тялото ми
Скъпи, обичам ме като го мислиш
Не само през нощта
Само, когато искате моето тяло
Искате ли тялото ми
[Пост-хор]
Na Na Na, Na Na Na, EY
Na Na Na, Na Na Na, EY

[Verse 2]
Ръцете обхващат врата ми (Uh)
Дръжте се здраво, защото сте обсебени
Хайде да го получите, когато сте навън
Махни го, когато сте навън
Слез на слабата светлина
Можете да го обичам, защото тя е толкова здраво
Така че по-добре да го заключите
Вие знаете, че по-добре да го заключите

[Предварително Припев]


Казваш, че съм истински
Аз съм най-подходящия
Но само, когато сте на една
Ти ще ми кажеш, че имаш нужда от мен, искам да ме видиш
Но само, когато искате някой, искам някои

[Припев]
Да, ако ме обичаш
Кажи го на сутринта
Не само през нощта
Само, когато искате моето тяло
Искате ли тялото ми
Скъпи, обичам ме като го мислиш
Не само през нощта
Само, когато искате моето тяло
Искате ли тялото ми
[Пост-хор]
Na Na Na, Na Na Na, EY
Na Na Na, Na Na Na, EY
Na Na Na, Na Na Na, EY


Само, когато искате моето тяло
Искате ли тялото ми
Na Na Na, Na Na Na, EY (О)
Na Na Na, Na Na Na, EY (Na Na Na)
Na Na Na, Na Na Na, EY
Само, когато искате моето тяло
Искате ли тялото ми

[Verse 1]
Сладки малки бели лъжи
Твоите сладки малки бели лъжи
Оставете лош вкус в устата ми
О-о-о-о-о, да,

[Припев]
Ако ме обичаш (Ако ме обичаш)
Кажи го на сутринта (казват, че в)
Не само през нощта (Ooh)
Само, когато искате моето тяло
Искате ли тялото ми


Скъпи, обичам ме като го мислиш (Както ти го кажа)
Не само през нощта
Само, когато искате моето тяло
Искате ли тялото ми, да